Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

Το Σύνταγμα της σύγχρονης Ελλάδας έτσι όπως θα έπρεπε να ήταν

 Εκεί που καθόμουν και διάβαζα το σύνταγμα , ένιωσα μεγάλη οργή και μεγάλο πόνο . Πολύ πόνο λέμε . Και είπα από μέσα μου " Ότι γράφει μέσα έχει καταπατηθεί , τσάμπα υπάρχει , θέλει ανανέωση  " Έτσι λοιπόν είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω και σε εσένα δόκτωρ και σε όλους τους αναγνώστες το ( ταρατατζουμ ) :

Σύνταγμα της σύγχρονης Ελλάδας

Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου ενδεκάδος όπου ανήρτησε στα εδάφη της Πορτογαλίας το πανευρωπαϊκόν κύπελον .

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Βασικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Α': Μορφή του πολιτεύματος

Άρθρο 1
 1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προστατευόμενη  Καπιταλιστική  Δημοπρασία .
 2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η παγκόσμια τραπεζική κυριαρχία.
 3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το κεφάλαιο, υπάρχουν υπέρ αυτού και των τραπεζών  και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
Άρθρο 2
 1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του χρήματος αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

ΤΜΗΜΑ Β': Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας

Άρθρο 3
 1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Δυτικής Ανορθόδοξης Εκκλησίας του Χρήματος .
 2. Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. Η επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Ανεγκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χρήματος  Εκκλησίας στην Νέα Υόρκη .

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

Άρθρο 4
 1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου έκτος από κάποιους.
 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις εκτός από κάποιους .
 3. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Όσο πιο πολλά μπορεί να προσφέρει κάποιος τόσο λιγότερα δίνει . Το βάρος των εισφορών το επιβαρύνονται οι οικονομικά αδύνατοι
 4. Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων. Εκτός από τους γιους υπουργών
Ερμηνευτική δήλωση: Η διάταξη της παραγράφου 1 ,2 και η αναφορά σε κάποιους νοούνται ως : Πολιτικοί , φίλοι πολιτικών , συγγενείς πολιτικών , μεγαλοδημοσιογραφοι , μεγάλες εταιρείες με τζίρο πάνω από δέκα εκατομμ. Ευρώ και κυρίως , επαναλαμβάνω κυρίως τράπεζες . Οι παραπάνω νοούνται ως ανώτερα όντα (φυσικά η νομικά )και δεν υποχρεούνται να τελούν κάτω από τούτο δω το σύνταγμα .
Άρθρο 5
 1. Καθένας έχει υποχρέωση να μην αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να μην συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, Όποιος πράττει το αντίθετο θα τιμωρείται παραδειγματικά
 2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, με την απόλυτη διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο της Αμερικής . Επιτρέπεται  η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.
 3. Η προσωπική ελευθερία δεν είναι απαραβίαστη. Καθένας καταδιώκεται , συλλαμβάνεται ,  φυλακίζεται και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, είτε το ορίζει κάποιος νόμος είτε όχι .Δεν θα μιλάμε και όπως γουστάρουμε .
Άρθρο 5Α
 1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει . Ο καθένας μπορεί να ενημερωθεί από τα κανάλια που στηρίζουν το εκαστοτε κόμμα εξουσίας , ελεύθερα και δημοκρατικά
Άρθρο 9
 1. Η κατοικία του καθενός είναι περίπου άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι περίπου  απαραβίαστη.
 2. Οι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε ξυλιές στον ποπουδακο τους .
Άρθρο 11
 1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.
 2. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία και να δέρνει ..Αν τυχών και θέλει κάποιος να αντισταθεί ας περιμένει τέσσερα χρόνια να ψηφίσει άλλον .

Άρθρο 14
 1. Καθένας μπορεί να εκφράζει και να ρουφιανευει  προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους γείτονες  του, τηρώντας τους νόμους του Κράτους.
 2. Ο τύπος είναι περίπου ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο επιτρέπονται
 3. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης δεν  πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει.
Άρθρο 22
 1. Η εργασία αποτελεί υποχρέωση  και δεν  προστατεύεται από το Κράτος, που δεν μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης  όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν υποχρέωση μη αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.
 2. Με νόμο καταργούνται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.
 3. Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται. Εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι σαν να δουλεύουν αναγκαστικά .
 4. Το Κράτος δεν μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

ΤΜΗΜΑ Α': Σύνταξη της Πολιτείας

 Άρθρο 26
 1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τις εκαστοτε ξένες δυνάμεις που ελέγχουν τις εκαστοτε διορισμένες από αυτούς κυβερνήσεις .
 2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από την εκαστοτε τρόικα διορισμένη και εκείνη με την σειρά της από την παγκοσμίας τράπεζας της Αμερικής .
 3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους εκτελούνται στην υγεία του μαλακα .

ΤΜΗΜΑ Β': Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ανάδειξη του Προέδρου

Άρθρο 30
 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι διακοσμητικός . Εκλέγεται από τη Βουλή για τα μάτια του κόσμου , όπως ορίζεται στα άρθρα 32 και 33.

ΤΜΗΜΑ Γ': Βουλή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής

Άρθρο 51
 1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους .(Αυτό είναι αλήθεια )
 2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο ,τους επιχειρηματίες και τους απατεώνες εκαστοτε δανειστές της άμοιρης τούτης χώρας  .
 3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τα πρόβατα  που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει.
 4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος  δεν είναι υποχρεωτική .Εξ άλλου αν οι εκλογές άλλαζαν τα πράγματα στο παραμικρό θα ήταν παράνομες .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Καθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

 Άρθρο 59
 1. Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο Βουλευτήριο και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τρόικας  να είμαι πιστός στο κεφάλαιο και το χουντικό  πολίτευμα, να υπακούω στις αγορές και τους δανειστές  και να εκπληρώνω ασυνείδητα  τα καθήκοντά μου».
 2. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές θα πυροβολούνται .
 Άρθρο 60
 1. Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση του αρχηγού τους .
 2. Η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είναι δικαίωμα του βουλευτή, συντελείται μόνο αν ο βουλευτής αποδειχτεί ότι τα έχει αρπάξει . Πράγμα που δεν θα γίνει πότε .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής

Άρθρο 64
 1. Η Βουλή συνέρχεται αυτοδικαίως κάθε έτος την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου την τρίτη μέρα του Ιουνίου μέχρι την εβδόμη μέρα του άλλου Ιανουαρίου . Συνέρχεται αυτοδικαίως και όταν προκηρύσσεται αύξηση μισθών των βουλεφτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Νομοθετική λειτουργία της Βουλής

Άρθρο 73
 1. Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη τρόικα.
 2. Όποια πρόταση νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη  εισάγεται για συζήτηση, μόνο αν προέρχεται από τη τρόικα εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους, για να μην δοθεί μισθός ή σύνταξη ή γενικά όφελος σε κάποιο πρόσωπο.
 3. Νομοσχέδιο με το οποίο επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε φύσης υπέρ οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου απαγορεύονται . Είπαμε μόνο ιδιωτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση

Άρθρο 78
 1. Οι φόροι βαρύνουν αποκλειστικά τους αδύναμους .

ΤΜΗΜΑ Ε': Δικαστική Εξουσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

Άρθρο 87
 1. Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική προσωπική εξάρτηση από μεγάλα συμφέροντα , μεγαλοεργολάβους και κάθε είδους μεγαλοκαιφαλαιουχους .
 2. Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο παρόν Σύνταγμα και στους νόμους μα υπάρχει και μια περίπτωση να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.
 3. Η επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται στην τουαλέτα

ΤΜΗΜΑ ΣΤ': Διοίκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Οργάνωση της διοίκησης

 Άρθρο 101
 1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το καπιταλιστικό σύστημα.
 2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τα τσιφλίκια του εκαστoτε τσιφλικά
 3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους την παίζουν αποφασιστικά
 4. Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, γράφοντας τους στα παπαρια τους .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Καθεστώς του Αγίου Όρους

Άρθρο 105
 1. Το Άγιο Όρος μπορεί να κάνει ότι γουστάρει

ΤΜΗΜΑ Δ': Ακροτελεύτια διάταξη

Άρθρο 120
 1. Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε' Αναθεωρητική Τρελή  των Ελλήνων
 2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων εκτός των πολιτικών και του κεφαλαίου που μπορεί να δρα ανεξέλεγκτο .
 3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή  επιβάλλεται από τις ξένες δυνάμεις όπως άλλωστε έχουμε συνηθίσει εξ αρχής από το 1821 και μετά
 4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται την επιβράβευση της ανοικτής παλάμης 


Μετά τιμής


Κύριος Χαιντ

1 σχόλιο: