Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Οι νομοι μου μεσα


Το σύνταγμα έχει γίνει …. . Τα πάντα σε αυτήν την κωλοχωρα , με τους εκτός τόπου και χρόνου νόμους είναι μπουρδέλο . Έχει γίνει στα χέρια και αυτής της κωλοκυβερνησης και των προηγούμενων το σύνταγμα και η δημοκρατία γιο γιο .
Ακούστε σενάριο λοιπόν . Σεναριολαγνοι .
” We need global financial governments and we need it FAST malakes (άσχετο ) “  λοιπόν  , προκηρύσσονται διπλές εκλογές (εθνικές και αυτοδιοικητικές) στις 5 ή τις 12 Δεκεμβρίου 2010.
Το σύνταγμα το επιτρέπει . Σιγά το νέο θα μου πείτε . Το ξέρουμε αυτό .  Διαβάστε και το άλλο . Οι εκλογές λοιπόν θα γίνουν ΜΕ ΛΙΣΤΑ  και όχι με σταυρό προτίμησης όπως αυτές του 1985 . Οι πρόεδροι θα μπορούν να βάλουν τα φιλαράκια τους , παρακάμπτοντας τον λαό (Αν οι  εκλογές γίνουν μέχρι τον Απρίλιο του 11 τότε δεν ισχύει σταυρός προτίμησης μα η λίστα  ξαναλέω. 
Είναι αλήτες οι τύποι . Α , ρε με ελικόπτερο βλέπω να φεύγετε από την χώρα , ως άλλη αργεντινή . 

Ενώ παράλληλα έκλεισε η απογευματινή και 130 περίπου άνθρωποι είναι στον δρόμο . Πτώχευσε δηλαδή . Και σε αυτό βοήθησε το άρθρο 99 του Ν. 3588/2007 . Τι λέει αυτό . Δείτε μόνοι σας .
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ


Άρθρο 99
Προϋποθέσεις

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο αποδεικνύει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέψιμη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών του, μπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.
2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφεται η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, το μέγεθος και η κοινωνική σημασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης, τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησής του και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή.
3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να ορίσει με διάταξή του εμπειρογνώμονα που επιλέγει από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων, για να διαπιστώσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Προς το σκοπό αυτόν, ο εμπειρογνώμονας ζητεί από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονομικά στοιχεία, κατά παρέκκλιση δε από τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να ζητήσει κάθε πληροφορία και από πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και υποχρεούται να καταθέσει την έκθεσή του στον αρμόδιο γραμματέα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από το διορισμό του.»
Οι εταιρίες που το χρησιμοποίησαν μέχρι τώρα είναι οι εξής : Ατλάντικ, Betanet, ATTIKAT, Αφοι Μεσοχωρίτη, Έδραση,  Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, ΣΑΟΣ, Έντεχνος, Ektasis μεταξύ άλλων και τελευταία η Πεντελικόν και η Ridenco Commercial. Ας ετοιμαστουμε για πολλά φούντα . Και επειδή δεν είμαι νομικός ούτε έχω σπουδάσει πάνω σε αυτό οπότε δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο ειδικότερος στο να κρίνω τέτοιου είδους νόμους . Δείτε το λινκακι παρακάτω που εξηγεί δέκα πραγματάκια .Μετά μυαλά στο μίξερ

Κύριος Χαιντ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου