Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Το έγγραφο-αίτηση πτώχευσης της Ελλάδος ! Αποκλειστικό

 
   ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ
           Της ανώνυμης χώρας με την επωνυμία " ΕΛΛΑΣ ", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 69 και εκπροσωπείται νόμιμα.

   Προς Παγκόσμια τράπεζα , ΔΝΤ και όλους τους ενδιαφερόμενους .

 Η ανώνυμη Χώρα με την επωνυμία "ΕΛΛΑΣ" ασκούσε μέχρι πριν από λίγους μήνες επιχείρηση με αντικείμενο το χονδρεμπόριο ψέματος , με τη μορφή της βλακείας , βουλευτών , ψηφοφόρων με την αμέριστη συμπαράσταση των μεσών μαζικής εξημέρωσης , της παγκόσμιας τράπεζας και πολλών άλλων Αγνώστου προελεύσεως κερδοσκοπικών Υποκειμένων  (ΑΠΚΥ).

          Την δραστηριότητα αυτή ασκούσε μέσω των ακόλουθων τεσσάρων (4) καταστημάτων της, τα οποία έχουν σήμερα σχεδόν όλα διακόψει τη λειτουργία τους.

1. Κατάστημα Νο 1: οδός Βουλής , αρ 0, Αθήνα
2. Κατάστημα Νο 2: οδός Βρυξελλών , αρ 0 στο πηλίκιο ,  Βρυξέλλες
3. Κατάστημα Νο 3: οδός Παγκόσμιας Τράπεζας , αρ Ανεκτίμητος , Αμερική (λειτουργεί εν πλήρη στύση )
4. Κατάστημα Νο 4: οδός Πολίτη, αρ. Δ.Π., Στον Δρόμο 

  Δυνάμει της από 1/1 2010 προσωρινής διαταγής του Προέδρου Πρωτοδικών Γενικώς και του από 10/7/2010 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της καθ' ης, την καθής εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ενεργώντας από κοινού οι παρακάτω:

          α. ΓΑΠ , Πρωθυπουργός , κάτοικος Σελήνης , Πρώτη τρύπα αριστερά  - Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της διαγαλαξιακής σοσιαλιστικής ένωσης .
          β. Κ. Καραμανλής  του πλειστεισιον, Αγνώστου Αντικειμένου , κάτοικος λ. Βυστωνιδας , πρώτη πάπια δεξιά  - Πρώην πρωθυπουργός .
          γ. Κ. Σημίτης   του Ζήμενς, Υπερκοστολογος  , κάτοικος Χρηματιστηρίου , Πρωτο τραπέζι πίστα   - Πρώην καταλληλότερος πρωθυπουργός .
           δ. Ο Λαός της πάρτης του , Άπραγος – Άκλαυτος  , κάτοικος Ελλάδας , Αρ. Στον κόσμο του  - Καταναλωτής  .(Αγαπημένα μότο : κοίτα την πάρτη σου , εγώ να μια καλά και όλοι οι άλλοι να πάνα να γαμ…ουν  , Να μου κοπεί το χέρι , Έλα μωρέ σιγά στον δικό μου μπαίνει ; )
και όλους τους άλλους που με συνέπεια και συνέχεια βοήθησαν σε αυτό το θεάρεστο έργο

          Με την παρούσα ζητούμε την κήρυξη σε πτώχευση της καθής ανώνυμης χώρας:
          1. Επειδή, ειδικότερα, συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κήρυξη σε πτώχευση της παραπάνω χώρας και συγκεκριμένα:
          α. Πτωχευτική ικανότητα: Η καθ' ης, ως ανώνυμη χώρα, είναι έρμαιο των τραπεζιτών  από τον νόμο (άρθρ. 1 ΚΝ 0/1000 προ Χριστού) και έχει συνεπώς πτωχευτική ικανότητα.
          β. Παύση των πληρωμών: Η καθής έκλεισε την χρήση 1/1-31/12/2010 με ζημία 300.000.000.000 ευρώ περίπου  και οι υποχρεώσεις της ανέρχονταν ήδη την 31.12.2010 σε 300.000.000.000 ευρω., ενώ από την άλλη πλευρά τα ίδια κεφάλαιά της την ίδια ημερομηνία περιορίσθηκαν σε ότι δεν ξεπούλησαν μέχρι τώρα.
          Η αδυναμία πληρωμής των άμεσα απαιτητών και εκκαθαρισμένων της υποχρεώσεων, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της κερδοσκοπικής πίστης της εταιρείας και την νέκρωση της δήθεν εμπορικής της κίνησης διότι δεν παράγει και τίποτα, με περαιτέρω συνέπεια τη διακοπή της λειτουργίας όλων των καταστημάτων της κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.
          Κατά της καθής έχουν εκδοθεί Διαταγές Πληρωμές και εκκρεμούν προγράμματα Πλειστηριασμού από τους πιστωτές της και συγκεκριμένα:
Πρόγραμμα πλειστηριασμού ΔΕΗ
Πρόγραμμα πλειστηριασμού ΟΤΕ
Πρόγραμμα πλειστηριασμού ΕΥΔΑΠ
Πρόγραμμα πλειστηριασμού ΟΣΕ
Πρόγραμμα πλειστηριασμού Λιμένων
Πρόγραμμα πλειστηριασμού πολιτών
Πρόγραμμα πλειστηριασμού συνείδησης ( Εκτιμωμεν ιδιαιτέρως πλυντήρια , λεμονοστύφτες , και μηχανές παγωτού , χωνάκι )
          Έτσι, η καθ' ης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση παύσης των πληρωμών της, αφού, λόγω έλλειψης χρηματικών μέσων (ρευστότητας), έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές , υποχρεώσεις της.
          Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη και βάσιμη
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας.
ΖΗΤΟΥΜΕ :
  Να κηρυχθεί η καθ' ης ανώνυμη χώρα με την επωνυμία “ ΕΛΛΑΣ ”  σε πτώχευση.
  Να επιβληθεί η δικαστική μας δαπάνη σε βάρος της πτωχευτικής μας  περιουσίας.
Ευχαριστούμεν δια την προτίμηση
Κουκουβάουνες , 32/1/2011
                                                          Ο περίπου Πληρεξούσιος  Πρωθυπουργός
   Γεώργιος Α. Παπανδρέου           

Υπερήφανοι υποστηρικτές (ευχαριστήριο ): Ζήμενς , ολυμπιακοί αγώνες , Βατοπεδι χρηματιστηριακή , Αναψυκτήριο «ο Ινδός»   ,  Ο στρατηγός άνεμος  , Παυλίδης  lines , 1000 ενωμένοι δημοσιογράφοι  και όλους του καλούς μας συμμάχους που μας δίνουν εξοπλισμούς για το καλό μας  και όλα τα καπιταλιστικά καθικια                                                 

Μετα τιμής

Κύριος Χαιντ .

Υ.Γ. Το παρόν κείμενο έχει δημοσιευθεί στο προηγούμενο μπλογκ που έχω στην κατοχή μου (οχι σαν κύριος Χαιντ) , μα σε μορφή JPG .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου