Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Ο τραγικός ΟΑΕΔ (Απαντ.) και και τα στατιστικά χτενίζονται

Ο ΟΑΕΔ όπως σχεδόν κάθε κρατική υπηρεσία στην Ελλάδα είναι μπουρδέλο . Δεδομένο .
Πάμε τώρα στα γνωστά μονοπάτια αναγνώστη μου … Ανάλυση . Τι είναι ο ΟΑΕΔ ?
Ο ΟΑΕΔ είναι ένα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας . Σκοπός του είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός του εργατικού δυναμικού. (?) η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του εργατικού δυναμικού (?).  Η διευκόλυνση της επαφής μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας(?).  Και διάφορες παροχές, όπως τη με προϋποθέσεις επιδότηση ανέργων, τη συμπλήρωση των επιδομάτων κύησης και μητρότητας που παρέχει το ΙΚΑ κλπ(?) Αυτά λέει μέσα η ιστιοσανίδα τους . Τα ερωτηματικά τι τα θες θα μου πεις . Τίποτα , έτσι για ομορφιά , τι μόνο αυτοί θα φτιάχνουν για ομορφιά τις ιστιοσανίδες ?(ιστίο σελίδες τις είχε πει ένας υπουργός ιστιοσανίδες τις γράφω εγώ ..)
Μπορώ να ευχαριστήσω θερμά τον ΟΑΕΔ και το κράτος μέσω των σχολείων που κατ αρχήν με προσανατόλισε και στην συνέχεια  με  κατήρτισε έχοντας σαν βασικό τους σκοπό η να με αφήσουν άνεργο η να με διώξουν από την χώρα . Έχω και μια προσωπική εμπειρία να σας μεταφέρω . Ναι λοιπόν , είδα τον ΟΑΕΔ να διευκολύνει την ζήτηση να έρθει σε στενή επαφή με την προσφορά . Και ομολογώ είναι ένα θέαμα αποκρουστικό . Τι μαστίγια , τι ζωοφιλία και μαλακίες , αυτές είναι ανωμαλίες….
 
Όχι δεν είμαι κατά του ΟΑΕΔ αλλοίμονο , μα να κάνουν σωστά την δουλεία τους .Μέσω του ΟΑΕΔ επίσης καταγράφεται και η ανεργία . Μεγάλη απάτη αξιοσέβαστε δόκτωρ .  Ας πάρουμε μια πλευρά με παράδειγμα να κουφαθείς . Υπάρχουν λοιπόν εν αποστρατεία άνθρωποι και εν ενεργεία μαλακες που τι κάνουν . Θέλουν παραδείγματος χάριν να ανοίξουν μια εταιρεία (ΟΕ π.χ. ) μα δουλεύουν κάπου . Έτσι λοιπόν αποχωρούν από την εργασία τους . Μέσα λοιπόν στο διάστημα αυτό μέχρι να ανοίξουν την εταιρεία τους συμφωνούν με τον όποιο εργοδότη τους να τους κάνει καταγγελία της σύμβασης τους , έτσι λοιπόν να πάρουν το επιδοματακι ανεργίας από τον ΟΑΕΔ … Και όταν με το καλό την ανοίξουν μέχρι να τον πιάσει ο ΟΑΕΔ θα συνεχίσει να παίρνει αυτό το επίδομα .
Σε αυτό το παράδειγμα έχουμε : 1 την ανικανότητα του κράτους να ελέγξει το το γίνεται , αν όχι στην μεταξύ τους συμφωνία , στην συνέχεια μετά το άνοιγμα της ΟΕ
2 Την ανικανότητα του αχρήστου αυτού ανθρώπου να σκεφτεί ανθρώπινα και τίμια .
Ο μεγαλύτερος απατεώνας όμως είναι το κράτος . Απατεωνιά είναι και το μαγείρεμα των αριθμών . Εκτός βεβαίως βεβαίως από τα άλλα που κάνει .
Τι πάνε και κάνουν λοιπόν οι απατεώνες . Συμφωνούν με κάποιες επιχειρήσεις και πιέζουν τους νέο προσληφθέντες εργαζομένους να δηλώνουν στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης τις προσλήψεις τους ως τοποθετήσεις του ΟΕΑΔ .
Όποιος λένε παίρνει έστω και ένα ημερομίσθιο τον μήνα δεν θεωρείται άνεργος . Ναι δεν θεωρείται από το κράτος . Ουστ ρε τεχνοκρατικά κοπρόσκυλα .
Η κάρτα ανεργίας ανανεώνεται κάθε μήνα . Τέλος . Όχι τόσο γρήγορα όμως … Ασκούνται πιέσεις για την τρίμηνη ανανέωση στους ανεργους διότι έτσι δεν εμφανίζονται στις λίστες ανεργίας … προσωρινά … Πω πω συμφορά …
Τι είναι ανεργία λοιπόν ? Θα αναφερθώ για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε …
Ως προς το άτομο : Η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας αμειβόμενης και ανάλογης με τα προσόντα , τις ικανότητες και τις κλίσεις του ατόμου.

Τεχνοκρατικά (σαν ποσοστό ) : Ανεργία ορίζεται ως το πηλίκο των ανέργων μιας περιοχής προς το συνολικό εργατικό δυναμικό σε αυτήν. Εκφράζεται ως ποσοστό επί της εκατό του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης περιοχής.
Ποιος θεωρείται απασχολούμενος ? τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία την εβδομάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μία ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν μια εργασία ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά. 
Και πάμε τώρα μετά από όλα αυτά να δούμε τους αριθμούς που  δημοσιεύουν τα νούμερα. 

Οι παρακάτω πίνακες έχουν ηδη δημοσιευθεί από την στατιστική υπηρεσία

Πίνακας 1. Ανεργία (%), κατά φύλο και ομάδες ηλικιών

 Ηλικία
Β' τρίμηνο
2009
2010

Άρρενες
Θήλεις
Σύνολο
Άρρενες
Θήλεις
Σύνολο

Σύνολο
6,3
12,5
8,9
9,4
15,3
11,8
15-29
13,9
22,6
17,7
18,9
27,5
22,8
30-44
5,1
11,9
8,0
8,1
14,7
10,9
45-64
4,2
7,4
5,4
6,5
9,0
7,5
65+
0,7
0,7
0,7
1,2
1,2
1,2

 Πίνακας 2. Ανεργία (%) κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης Επίπεδο εκπαίδευσης
Β’ τρίμηνο
2009
2010

Άρρενες
Θήλεις
Σύνολο
Άρρενες
Θήλεις
Σύνολο

Σύνολο
6,3
12,5
8,9
9,4
15,3
11,8
Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό
5,3
8,7
6,8
5,8
9,4
7,4
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
4,7
7,9
6,3
6,2
9,9
8,1
Πτυχίο Ανώτερης Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
6,3
14,0
10,0
10,0
18,7
14,2
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
6,7
14,6
9,8
9,4
17,8
12,8
Απολυτήριο Τριτάξιας Μέσης Εκπαίδευσης
8,3
15,8
10,7
12,3
16,3
13,6
Απολυτήριο Δημοτικού
5,5
11,5
7,7
9,0
13,1
10,5
Μερικές τάξεις Δημοτικού
10,4
8,8
9,7
13,5
14,9
14,0
Δεν πήγε καθόλου σχολείο
17,1
6,6
13,0
20,9
17,0
19,7


 Κατά την έρευνα της στατιστικής υπηρεσίας λοιπόν 
«Κατά το Β΄ τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992 άτομα και των ανέργων σε 594.032. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 11,8%, έναντι 11,7% του προηγούμενου τριμήνου και 8,9% του αντίστοιχου τριμήνου 2009.
Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,03% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το Β΄ τρίμηνο του 2009. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 34,2% σε σχέση με το Β΄ τρίμηνο του 2009.»
«Ένα σημαντικό ποσοστό ανέργων (8,2%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου του 2010, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:
α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (24,7%),
β) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (19,4%),
       γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (16,8%).»
Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 23,8% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 47,7%.
Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (14,3% έναντι 11,4%). Επίσης, το 73,8% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 52,5%.
Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 14,6% και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 13,9%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο με 8,5% και στην Πελοπόννησο με 9,9%/"

Η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη σύμφωνα με την ΓΣΕΕ …  Μέχρι το 2011 οι άνεργοι θα φτάσουν το 1.000.000 . Δείτε αριθμό αναγνώστες μου . Θα είμαστε ΕΝΑ ΕΚΑΤ. ΑΝΕΡΓΟΙ . 23% για τους ποσοστολαγνους . Οσο και το ΦΠΑ . Τυχαίο , δεν νομίζω . ««Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) να αυξηθεί σε 12% το 2010 και σε 13,2% το 2011. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί σε 12,1% το 2010 και σε 14,3% το 2011, ενώ το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας θα υπερβεί το 20%» όπως χαρακτηριστικά ανακοίνωσαν . 
Το πολυαγαπημένο  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  κάνει πρόβλεψη για ποσοστό 11,8% ανεργία το 2010, για 14,6% το 2011, σε 14,8%  το 2012, ενώ για το 2013 προβλέπει πορεία μείωσης.και εντελώς τυχαία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλεπει για το 2010  ποσοστό 11,9% , δίνει αυξητικές τάσεις για το 2011 όπου φθάνει το 14,8% και το 2012 το 15% , ενώ για το 2013 βλέπει πτωτική πορεία.
Για το ΑΕΠ θα σας γράψω άλλη φορά …


Μετά τιμής 

Κύριος Χαιντ . 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου